Preview Mode Links will not work in preview mode

Hallands sjukhus

Oct 12, 2023

Elin lämnade äldreomsorgen efter nio år för att jobba på IVA, Hallands sjukhus Halmstad. Vad fick henne att söka sig vidare och hur hon ser på sitt arbete idag? 


Oct 5, 2023

Hjälp - vad är normalt och när ska du vara uppmärksam. Lär dig mer om bröstsmärtor hos barn och tonåringar. Josefin Rannemark, vikarierande underläkare och Martin Duru, barnneurolog i samtal med Solweig Harling, barnkardiolog på Hallands sjukhus...


Sep 28, 2023

Hur kan vi kommunicera för att skapa en god samarbetsrelation med familjen och vilka fallgropar borde vi undvika när vi pratar med familjen?
ST-läkare Cristine Skogastjierna och barnneurolog Martin Duru pratar med pediatriska psykologen Sara Klaverdal om kommunikation och bemötande.
 
Modellen som Skåne...


Sep 21, 2023

Lär dig mer om hur teamarbete kan förbättra och främja behandlingen. Inte bara vad det gäller epilepsin utan även andra kroniska sjukdomar. Lär dig också vad du ska tänka på vad det gäller absence epilepsi och varför du ska ha ett kontroll EEG.
 
Nilufar Hathalia Shastavari, specialist-sjuksköterska...


Sep 14, 2023

Hjälp - när är det farligt att bilirubinvärde ligger strax under gränsen för ljusbehandling? Barnläkaren, blivande neonatolog Maria Wilander och barnneurolgen Martin Duru i samtal med Jenny Svedenkrans, överläkare i neonatologi på KS.
 
Alla fallbeskrivningar är fiktiva.